Kompetanseledelse: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

For å få tilgang til å bruke verktøyet trenger du et brukernavn og et passord.
Det er lederen ved din NAV-enhet som melder inn deltakere til prosessverktøyet. Det gjøres fra Navet.

Hvis du tidligere er innmeldt og har fått brukernavn og passord, men nå har problemer med innlogging, kan du kontakte: supportllw@inn.no